Privacy verklaring Temp Team A.S.

Voor het laatst gewijzigd op: 14 Oktober 2022

Jouw privacy is voor Temp Team A.S. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet en regel geving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).Dit betekent dat wij:

• Onze doel einden duidelijk vast leggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring;

• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

• Expliciet toestemming vragen voor de verwerkingvan je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

• Benodigde beveiligings maatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoons gegevens voor ons verwerken.

• Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacy verklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.

Verwerking persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze website verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen, wat hiervan het doel en de grondslag is en welke bewaartermijn geldt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy verklaring genoemde doelen:

• NAW-gegevens

• telefoonnummer (vast en/of mobiel)

• e-mailadres

• geboortedatum

• curriculumvitae

• inhoudvanmotivering

• IP-adres

• sessie ID in cookies

• overige persoons gegevens door jouw in gevuld als inhoud van een bericht

• inhoud van openbare social media pagina’s, als onderdeel van een social media check

Aanmeld formulier

Via het aanmeld formulier kun je aangeven dat je bij Temp Team A.S. wilt werken. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

• NAW-gegevens

• telefoonnummer (vast en/of mobiel)

• e-mailadres

• geboortedatum

• curriculumvitae

• overige persoons gegevens door jou ingevuld als inhoud van een bericht

Dit doen wij ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een overeenkomst van opdracht dan wel arbeidsovereenkomst. Als je niet voor ons gaat werken, dan bewaren wij je gegevens maximaal een jaar, zodat we je op een later moment nogmaals kunnen contacteren, tenzij je aangeeft dat je dat niet wilt. Wanneer je werkzaamheden voor ons gaat uit voeren dan bewaren je gegevens zolang noodzakelijk en wettelijk verplicht. Fiscale gegevens moeten tot 7 jaar bewaard worden.

Contact

Op de website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook per e-mail of via het contactformulier.

Als je contact met ons opneemt verwerken wij hiervoor de volgende gegevens:

• NAW-gegevens

• contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer)

• overige persoons gegevens door jouw ingevuld als inhoud van een bericht

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je op te nemen, omdat je ons gevraagd hebt om jouw contact verzoek in behandeling te nemen. Wij bewaren deze informatie tot dat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en tot maximaal drie maanden daar na. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw contact aanvraag te gebruiken om onze klantenservice te trainen om nog beter te worden.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Wij geven jouw persoons gegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoeringvan de overeenkomst (bijvoorbeeld het aannemen van jouw als collega), als wij daar voor toestemming van jouw hebben gekregen, wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (zoalseendirectmarketingbelang), of wanneerwijdaartoewettelijkverplichtzijn(bijvoorbeeldals de politiedateistbijeenvermoedenvaneenmisdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partijen verwerken jouw gegevens in onze opdracht, wij bepalen de doel einden. Zij zijn verwerker. We werken samen met de volgende partijen:

• Hostingbedrijf

• Boekhouding

Social media button

Op onze website maken wij gebruik van een social media button, welke jouw doorgeleidt naar het social media platform. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. De button is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van het social media netwerk. Hier hebben wij geen invloed op, daarom verwijzen wij je graag door naar de betreffendeprivacyverklaring:

•Facebook (privacyverklaring)

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoons gegevens wij van jouw hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contact gegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

• Recht op inzage: je hebt het recht de persoons gegevens die wij van jouw verwerken, in te zien.

• Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoons gegevens die wij van jouw verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

• Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.

• Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoons gegevens te verwijderen.

• Recht om uw toestemming in te trekken: wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens, kun je die toestemming altijd weer intrekken.

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoons gegevens die wij van jouw verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoons gegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jouw verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen je adequaat te identificeren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jouw daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Websites van derden

Deze privacy en cookie verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoons gegevens om gaan. Wij raden je aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Houd deze privacy- en cookieverklaring in de gaten. Wijzigingen worden hier in gepubliceerd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoons gegevens.

Contact

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je te allen tijden contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Temp Team A.S.

www.tempteamas.com

Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı

Berki İş Merkezi No: 79/21 Kat 2, 35210 Konak/İzmir

Turkije

Telefoon: 0850 87 21 08

E-mail: info@tempteamas.com