Onze Certificaten

Temp Team A.S

Temp Team is een klantcontactcentrum dat in 2017 in Kayseri is opgericht en werkt met Nederlandstaligen

Juridisch

Afwijzing van aansprakelijkheid
Privacybeleid
Algemene voorwaarden
Klachten